Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Водоснабдяване и канализация

Водоснабдяване и канализацияОбразователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: строителенинженер – водоснабдяване и канализация

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

–3 семестъра – за бакалаври, завършили специалност „Водоснабдяване и канализация”

–4 семестъра – за бакалаври или магистри, завършили специалност „Строителство на сгради и съоръжения”

 

Език на преподаване: български

 

Обучение по тази специалност в задочна форма се провежда и във Филиал Смолян.

 

За контакти:

Ръководител на магистърската програма:

доц. д-р инж. Анета Георгиева

тел: 052/359 591

e-mail: sss@vfu.bg; as@vfu.bg

 

Заяви експертна консултация