Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > 3D технологии за проектиране и производство
3D технологии за проектиране и производствоОбразователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: инженер по адитивни технологии

 

Форма на обучението: задочна

 

Език на преподаване: български

 

Продължителност на обучението:

2 семестъра – за кандидати, завършили специалности от ПН “Архитектура, строителство и геодезия”

 

Заяви експертна консултация