Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса

Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнесаОбразователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по бизнес администрация и мениджмънт – комуникационен мениджмънт

 

Форма на обучението: редовна, задочна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за бакалаври или магистри по бизнес администрация / стопанско управление

– 3 семестъра – за бакалаври или магистри по други специалности

 

Език на преподаване: български

Заяви експертна консултация