Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: магистър по сценични изкуства мениджмънт и продуцентство

 

Форма на обучението: редовна

Продължителност на обучението: Една година (два семестъра)