Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Международни финанси

Международни финанси


Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по финанси

 

Форма на обучението: дистанционна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за бакалаври/магистри от професионално направление“Икономика”

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри от други професионални направления

– 4 семестъра –  за професионални бакалаври от направление „Икономика”

 

Език на преподаване: български 

Език на преподаване: английски