Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Финансов одит

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 

магистър по икономика

 

Форма на обучението: задочна. Обучението е в събота и неделя.

 

Продължителност на обучението:
–  2 семестъра – за бакалаври по икономика, завършили специалности „Финанси и счетоводство”, „Счетоводство и контрол” или "Финанси";
–  3 семестъра

  • за бакалаври по икономика, но незавършили специалности „Финанси и счетоводство”, „Счетоводство и контрол” или "Финанси";
  • за бакалаври по администрация и управление;    

–  4 семестъра – за бакалаври по други неикономически специалности и от специалности, различни от администрация и управление.