Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения

Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръженияОбразователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: инженер – пожарна безопасност

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

– 3 семестъра – за бакалаври, завършили специалност „Пожарна безопасност и защита на населението”

– 4 семестъра – за бакалаври, завършили специалност „Строителство на сгради и съоръжения”

 

Език на преподаване: български

 

За контакти:

Ръководител на магистърската програма:

проф. д-р инж. Стефан Терзиев

Секретар: инж. Д. Дерибеева

тел: 052/359 587; 052/359 591

e-mail: sss@vfu.bg; as@vfu.bg

http://www.vfu.bg

Заяви експертна консултация