Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Управление на международни бизнес проекти

Управление на международни бизнес проектиОбразователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по бизнес администрация и мениджмънт

 

Форма на обучението: редовна,задочна

 

Продължителност на обучението:

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри от професионални направления “Психология”; “Политически науки”; “Социални дейности”; “Право”; “Администрация и управление”; “Иконо-мика”; “Туризъм”

Кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, полагат при-равнителни изпити по време на обучението.

Език на преподаване: български / английски

Заяви експертна консултация