Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-2018

Специалност "Психология" подготвя специалисти от областта на психологията в теоретичен и приложен аспект. Успешно завършилите се реализират като клинични и училищни психолози, консултанти по психология в публични и частни организации, учители по психология и социални науки.

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър 

 

Професионална квалификация: психолог

 

Форма и продължителност на обучението:

редовна – 8 семестъра, задочна – 9 семестъра

 

Език на преподаване: български/английски