Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Специалност "Психология" подготвя специалисти от областта на психологията в теоретичен и приложен аспект. Успешно завършилите се реализират като клинични и училищни психолози, консултанти по психология в публични и частни организации, учители по психология и социални науки.

 

Език на преподаване: български / английски

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: психолог

 

Форма и продължителност на обучението:

редовна – 8 семестъра, задочна – 9 семестъра