Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Конкурсен изпит по Информатика
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ „ТЕСТ ПО ИНФОРМАТИКА“

Изпитът е съобразен със знанията и уменията, които се придобиват при обучението по дисциплините Информационни технологии и Информатика. Целта е да се провери подготовката и нагласата на кандидат-студентите за придобиване на висше образование в областта на компютърните науки. Тестът включва решаване на 20 - 25 въпроса. Посочва се пълният и точен отговор на въпросите измежду няколко, като има възможност и за повече от един верен отговор. Трудността на поставените въпроси е съобразена с нивото и обхвата на изучаваното във всички гимназии в рамките на задължителната подготовка по предмета. Не се включват въпроси по информатика и информационни технологии, изучавани в профилирана подготовка. Време за работа – четири академични часа.

Въпросите в теста са формулирани по такъв начин, че да проверяват основни понятия и принципи, знания или умения по:


І. Информация и данни:
Основни понятия за информация, данни и информационни процеси. Представяне на информацията. Бройни системи ((2), (10), (16)). Единици за измерване.

ІІ. Компютърни системи:
Компютърни системи – видове, предназначение и основни параметри. Понятия за хардуер и софтуер. Видове софтуер - предназначение. Операционна система - видове и функции. Приложен софтуер – видове, функции, версии. Файлове – същност, видове, файлова система. Основни понятия за компютърни мрежи. Интернет – същност, услуги. Облачни технологии – същност и услуги.

ІІІ. Информационни технологии: Представяне и обработка на графична, текстова и звукова информация – формати и софтуер за обработка. Текстообработка – основни операции, принципи на работа, възможности, софтуер. Обработка на електронни таблици – представяне на данните, обработка на различни видове данни. Софтуер за презентиране – същност, видове, основни принципи при създаването на презентации, възможности. Работа с уеб документи – формати, езици, основни принципи на уеб дизайна. Работа в споделена среда – видове софтуер, възможности, ограничения, заплахи. Обмен на данни между различни приложения.


Литература
  1. Момчева, Г. и колектив, Информационни технологии, Булвест 2000, 2017 г.
  2. Момчева. Г., Т. Глушкова, Р. Маринова, ИНФОРМАТИКА 8, Анубис-Булвест, 2017 г.
  3. Николова Николина, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Красен Стефанов. Информационни технологии, Просвета, 2019 г.
  4. Гъров Коста, Стефка Анева, Генчо Стоицов, Елена Тодорова, Димитър Данаилов. Информационни технологии, Изкуства, 2019 г.