Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Предприемачество

Предприемачество 

 Образователно-квалификационна  степен и професионална квалификация: магистър по икономика

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението: 

– 2 семестъра – за бакалаври от професионално направление „Икономика”

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления

 

Език на преподаване:  български/английски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заяви експертна консултация