Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Графичен дизайн


В специалност „Графичен дизайн“ се обучават високо квалифицирани специалисти в областта на графичния дизайн с умения да проектират: графична идентичност на фирма, събитие или организация, дизайн на фирмена реклама, печатната комуникационна графика, екранна графика, пластична реклама, уебдизайн, оформление на книга, дизайн на опаковка, илюстрация, познания за съвременните мултимедийни системи.

Успешно завършилите притежават качества на високо квалифицирани, модерно мислещи и конкурентоспособни графични дизайнери с придобити солидни теоретични и главно практически знания за успешна самостоятелна творческа работа, както и работа в екип при създаване на въздействащи рекламни продукти. Те имат квалификация да бъдат консултанти на държавни служби или частни клиенти в областта на дизайна и рекламата, експерти в специализирани органи, институции и граждански организации в областта на културата, свободното време и туризма.

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: графичен дизайнер

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 8 семестъра

 

Език на преподаване: български

Попитайте ни: