Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Моден дизайн


Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: моден дизайнер

 

Форма и продължителност на обучението:

–        редовна – 8 семестъра

 

Език на преподаване: български

Специалности от същото професионално направление:

Моден дизайн Графичен дизайн

Попитайте ни: