Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

В специалност „Моден  дизайн“  се обучават  специалисти в областта на дизайна и производството на облекло и аксесоари, управлението, маркетинга и рекламата на модния бизнес. Успешно завършилите се реализират като проектанти на облекло и аксесоари, стилисти модни консултанти и др.

 

Език на преподаване: български /английски, руски/

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: моден дизайнер

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 8 семестъра