Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Среща на проф. Хайнрих Нихавес със студенти включени в програма "Еразъм", 14 май 2012 г.
Начало > Новини > Нови бакалавърски и магистърски специалности във ВСУ
Нови бакалавърски и магистърски специалности във ВСУ

С 12 нови бакалавърски и 27 магистърски програми стартира канидатстудентската си кампания Варненският свободен университет "Черноризец Храбър". Учебното заведение акцентира върху предлагането на качествен образователен продукт с фокус върху кариерата и професионалната пригодност в глобален контекст.

Актуализирането на академичния профил на висшето училище има за цел да отговори на динамичните изисквания на пазара на труда. Направените в университета проучвания сочат необходимостта от служители с интегриран профил - професионалисти, които да комбинират повече от една функционалност и да притежават повече от стандартните за позицията умения.

Поставят се и допълнителни изисквания към търсещите работна позиция: отлична дву- или триезична подготовка, като се акцентира на задължителния английски и на популярните френски, немски, испански, италиански и руски език. Сериозно предимство имат кандидатите, владеещи редки езици. Високо ценени от работодателите са многофункционалната подготовка и дигитални знания, умения и компетенции.

Сред новите специалности, които ВСУ предлага за учебната 2013/2014 година са "Международни отношения и право", "Публична администрация и право" с профил съдебна администрация, "Политически и медиен маркетинг", "Рекламен дизайн и маркетинг" и др.

Учебните планове на новите специалности се адаптират постоянно към потребностите и промените на пазара на труда. Обучението се води в сътрудничество с партньорски организации от индустрията и другите отрасли на икономиката. В обучението се въвеждат нови методи и технологии, в отговор на философията за отговорно партньорство със студентите.

В широкия набор от магистърски програми, които стартират още в рамките на настоящата учебна година, са включени такива като "Управление и международен маркетинг", "Кризисен мениджмънт", "Регионален мениджмънт и публично предприемачество", "Компютърни игри и анимация", "Опазване на културното наследство", "Нормативна уредба в строителството", "Интелигентни системи за сигурност", "Детективски дейности" и "Моден стайлинг".

Новите специалности се ориентирани към онова, от което се ще се нуждаят работодателите в следващите години. Наред с модернизирането на академичния профил, по време на обучението си студентите могат да получат и богато портфолио от сертификати за придобита допълнителна квалификация и езикови компетенции чрез организираните майсторски класове, специализиращи курсове, работа в екип с водещи експерти от практиката.