Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Финансов и банков мениджмънт и маркетинг

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:магистър по финанси и банки

 

Форма на обучението: редовна, задочна, дистанционно

 

Продължителност на обучението:
2 семестъра – за бакалаври/магистри от професионално направление“Икономика”
- 3 семестъра – за бакалаври/магистри от  други професионални направления

 

Език на преподаване:  български

 

 Срокове за записване - 26.10.2017 г.

 След този срок се свържете с ръководителя на магистърската програма за възможности за записване.