Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Психологично консултиране

Език на преподаване: български


Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:магистър по психология

 

Форма на обучението: редовна


Продължителност на обучението:

  • 2 семестъра – за бакалаври по психология
  • 4 семестъра – за бакалаври и магистри по други специалности