Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Противопожарна техника и автоматика

Образователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: инженер по пожарна безопасност и защита на населението

 

Форма на обучението: редовна, задочна

 

Продължителност на обучението:

– 3 семестъра – за бакалаври – инженери по пожарна безопасност и защита на населението

– 4 семестъра – за бакалаври/магистри от инженерно-технически професионални направления от област “Технически науки”

 

Език на преподаване: български / английски