Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Противопожарна техника и автоматика

Език на преподаване: български / английски

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: инженер по пожарна безопасност и защита на населението

 

Форма на обучението: редовна/задочна

Продължителност на обучението:

  • 4 семестъра – за бакалаври – инженери по пожарна безопасност и защита на населението;
  • 5 семестъра – за бакалаври/магистри от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” и други технически направления.