Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Строителни конструкции

Образователно-квалификационна степен: магистър

 

Професионална квалификация: строителен инженер

 

Форма на обучението: редовна

 

Език на преподаване: български

 

Продължителност на обучението:

–3 семестъра – за бакалаври/магистри – строителни инженери от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”

–4 семестъра – за бакалаври/магистри от други инженерно-технически професионални направления от област “Технически науки”