Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Водоснабдяване и канализация

Език на преподаване: български / руски

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: строителен инженер по водоснабдяване и канализация

 

Форма на обучението: редовна/задочна

Продължителност на обучението:

  • 4 семестъра – за бакалаври/магистри – строителни инженери от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”;
  • 5 семестъра – за бакалаври/магистри от други технически направления.