Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Среща на проф. Хайнрих Нихавес със студенти включени в програма "Еразъм", 14 май 2012 г.
І. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и Европейско икономическо пространство през учебната 2018/2019 година

Такси за кандидатстване

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

ТАКСА

1. Такси за български граждани и граждани на ЕС

 

Обработка на документи

30 лв.

Кандидатстване с оценка от:

 1. кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 2. кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 3. държавен зрелостен изпит
 4. дипломен проект
 5. сертификат за чужд език и/или компютърни умения

47 лв.

2. Такси за граждани на държави извън ЕС

 

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «бакалавър» и «магистър» (след завършено средно образование)

60 евро

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «магистър» (след завършено висше образование)

85 евро

3. Други административни такси

 

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училищас цел продължаване на обучението във ВСУ

130 лв.

Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит

120 лв.

Семестриални такси за магистърски програми за учебната 2018/2019

 

Специалност

ЦЕНА/лв./

Редовно

обучение

Задочно

обучение

Дистанционно

обучение

Психология и психопатология на развитието - поток А

760

-

-

Психология и психопатология на развитието – поток С

-

850

-

Приложна психология

760

-

-

Психологично консултиране

760

-

-

Международна политика и сигурност

800

-

-

Европейска администрация и управление на проекти

-

750

-

Управление на образованието

-

750

-

Управление на образованието – поток М

-

850

-

Управление на международни бизнес проекти

850

750

850

Управление на международни бизнес проекти – Поток М

-

750

-

Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса

750

750

-

Администрация и право

-

750

-

Управление на културния туризъм

850

850

-

Инфраструктура на администрацията

-

-

850

Мениджмънт и международен маркетинг

-

850

850

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг

850

750

850

Счетоводство и финансови отчети

-

750

-

Финансов одит

-

750

-

Поведенческа икономика

-

800

-

Международни финанси

-

-

850

Данъчен и митнически контрол – поток A

-

750

-

Данъчен и митнически контрол – поток М

-

750

-

Дигитална икономика

-

800

-

Кръгова икономика

-

970

970

Наука за данните (Data Science)

1500

-

1500

Уеб дизайн

-

800

-

Дигитален маркетинг и уеб дизайн

-

750

-

Софтуерно инженерство

-

800

-

Софтуерно инженерство и мениджмънт

-

800

-

Киберсигурност

-

950

-

Строителни конструкции – Поток А

1400

1400

-

Строителни конструкции – Поток Б

-

1400

-

Водоснабдяване и канализация

1400

1400

-

Строителен инженеринг – Поток А

1400

1400

-

Строителен инженеринг – Поток Б

-

1400

-

Опазване на културното наследство

1400

-

-

Транспортно строителство

1400

1400

-

Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения

1400

1400

-

Моден стайлинг

1200

1200

-

Изкуства и събитиен мениджмънт

1200

1200

-

Хореографска режисура и артмениджмънт

970

970

-

Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство

970

970

-

Митническо разузнаване и разследване

750

750

-

Международно право и сигурност

-

790

-

Съдебни криминалистически експертизи

-

790

-

Съдебни икономически експертизи

-

790

-

Съдебни компютърно-технически експертизи

-

790

-

Съдебни пожаро-технически експертизи

-

790

-

Съдебни психологически експертизи

-

790

-

Съдебни строително-технически експертизи

-

790

-

Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи

750

750

-

Профайлъринг

-

750

-

Интелигентни системи за сигурност

-

750

-

Национална сигурност и научна дипломация

750

750

-

Юридическо прогнозиране и оценка на въздействието

-

750

-

 


1. За студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език, в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, таксата за обучение е: семестриална такса + 1/2 семестриална такса.

 

2. 2. За студенти, включени в индивидуални програми, провеждащи обучението на чужд език, в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, таксата за обучение е:

ОКС „Бакалавър” – 1 500 евро;

ОКС „Магистър” – 1 900 евро.

 

3. За граждани от Република Македония, които желаят да се обучават в ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор”, таксите са приравнени с таксите на български граждани.


ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2018/2019 г.:

Семестриални такси за обучение

За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП: Магистър - 1900 евро

За чуждестранни студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език – семестриална такса + 500 евро за всяка програма.

Такси за езикова подготовка

Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд и английски език – 200 евро.


Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани:


 • Индивидуално обучение:
  Минимален брой часове – 30
  Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)

 • Обучение в група:
  Минимален брой часове – 30
  Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
  Група от 3 човека – 8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)
  Група от 4 човека – 6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)
Такси

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на “Общинска банка” АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. “Общинска банка” АД,
  BIC: SOMBBGSF
  IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева;
  IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева