Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Среща на проф. Хайнрих Нихавес със студенти включени в програма "Еразъм", 14 май 2012 г.
І. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и Европейско икономическо пространство през учебната 2017/2018 година

Такси за кандидатстване

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

ТАКСА

1. Такси за български граждани и граждани на ЕС

 

Обработка на документи

30 лв.

Кандидатстване с оценка от:

 1. кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 2. кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 3. държавен зрелостен изпит
 4. дипломен проект
 5. сертификат за чужд език и/или компютърни умения

47 лв.

2. Такси за граждани на държави извън ЕС

 

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «бакалавър» и «магистър» (след завършено средно образование)

60 евро

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «магистър» (след завършено висше образование)

85 евро

3. Други административни такси

 

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училищас цел продължаване на обучението във ВСУ

120 лв.

Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит

120 лв.

Семестриални такси за магистърски програми за учебната 2016/2017

 

Специалност

ЦЕНА/лв./

Редовно

обучение

Задочно

обучение

Дистанционно

обучение

Психология и психопатология на развитието - поток А

760

-

-

Приложна психология

760

-

-

Психологично консултиране

760

-

-

Международна политика и сигурност

750

-

-

Европейска администрация и мениджмънт - поток А

-

750

850

Управление на образованието

-

750

-

Управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз

-

750

-

Администрация и право

-

750

-

Административно управление на миграционни процеси

-

750

-

Бизнес администрация и мениджмънт с китайски език

1200

 

-

Лидерство в глобалната среда

860

760

-

Управление на международни бизнес проекти

850

750

850

Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса

750

750

-

Мениджмънт и психология

-

750

-

Бизнес администрация в туризма

-

750

-

ПР и брандинг в управлението на бизнеса и духовната сфера

750

750

-

Финанси и счетоводство

-

750

-

Финансов одит

-

750

-

Международни финанси

-

-

850

Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата

750

750

-

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг

850

750

-

Международен маркетинг

-

750

-

Международна икономика и право

-

750

-

Поведенческа икономика

-

750

-

Данъчен и митнически контрол

750

750

-

Финансово и инвестиционно консултиране

-

750

-

Уеб дизайн

-

800

-

Информационни системи и технологии

980

750

850

Софтуерно инженерство

-

800

-

Компютърни игри и анимация

-

850

-

Киберсигурност

-

850

-

Дигитален маркетинг и уеб дизайн

-

750

-

Наука за данните (Data Science)

1500

-

-

Строителни конструкции – Поток А

1200

1200

-

Пътно строителство – Поток А

1200

1200

-

Водоснабдяване и канализация – Поток А

1200

1200

-

Строителен инженеринг – Поток А

1400

1400

-

Противопожарна техника и автоматика

1200

1200

-

Опазване на културното наследство

1400

-

-

Интериорен дизайн

1400

-

-

Устройствено планиране

1400

-

-

Компютърен, графичен, рекламен дизайн

1200

-

-

Промишлен и транспортен дизайн

1200

1200

-

Противопожарен инженеринг

1200

1200

-

Моден стайлинг

1200

-

Модна фотография и реклама

1200

-

Визуални изкуства и артмениджмънт

1200

-

Хореографска режисура и артмениджмънт

970

-

Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство

970

-

Международно морско право

790

-

Междудържавни отношения и морско право

790

-

Защита правата на човека

790

-

Митническо разузнаване и разследване

700

-

Международно право и сигурност

790

-

Детективски дейности

700

-

Съдебни криминалистически експертизи

790

-

Съдебни икономически експертизи

790

-

Съдебни компютърно-технически експертизи

790

-

Съдебни пожаро-технически експертизи

790

-

Съдебни психологически експертизи

790

-

Съдебни строително-технически експертизи

790

-

Интелигентни системи за сигурност

700

700

-

Профайлъринг

700

700

-

Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи

700

700

-

 


1. Студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език, за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”, таксата за обучение е: семестриална такса + ½ семестриална такса

 

2. Студенти, включени в индивидуални програми, , провеждащи обучението на чужд език, за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”, таксата за обучение е:

ОКС „Бакалавър” – 1 500 евро;

ОКС „Магистър” – 1 900 евро.

 

3. За граждани от Република Македония, които желаят да се обучават в ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор”, таксите са приравнени с таксите на български граждани.


ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2016/2017 г.:

Семестриални такси за обучение

За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП: Магистър - 1900 евро

За чуждестранни студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език – семестриална такса + 500 евро за всяка програма.

Такси за езикова подготовка

Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд и английски език – 200 евро.


Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани:


 • Индивидуално обучение:
  Минимален брой часове – 30
  Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)

 • Обучение в група:
  Минимален брой часове – 30
  Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
  Група от 3 човека – 8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)
  Група от 4 човека – 6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)
Такси

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на “Общинска банка” АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. “Общинска банка” АД,
  BIC: SOMBBGSF
  IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева;
  IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева