Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Среща на проф. Хайнрих Нихавес със студенти включени в програма "Еразъм", 14 май 2012 г.
І. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и Европейско икономическо пространство през учебната 2020/2021 година

Такси за кандидатстване

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

ТАКСА

1. Такси за български граждани и граждани на ЕС

 

Обработка на документи

30 лв.

Кандидатстване с оценка от:

 1. кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 2. кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 3. държавен зрелостен изпит
 4. дипломен проект
 5. сертификат за чужд език и/или компютърни умения

47 лв.

2. Такси за граждани на държави извън ЕС

 

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «бакалавър» и «магистър» (след завършено средно образование)

60 евро

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «магистър» (след завършено висше образование)

85 евро

3. Други административни такси

 

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училищас цел продължаване на обучението във ВСУ

130 лв.

Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит

120 лв.

Семестриални такси за магистърски програми за учебната 2020/2021

 

Магистърска програма

Размер на семестриалната такса в лева

Редовно

обучение

Задочно

обучение

Дистанционно

обучение

Психология и психопатология на развитието

850

-

-

Приложна психология

850

-

-

Психологично консултиране

850

-

-

Европейска администрация и управление на проекти

-

850

-

Европейска администрация и управление на проекти на руски език

-

1275

-

Управление на международни бизнес проекти – Поток А

850

850

-

Управление на международни бизнес проекти – Поток М

-

850

-

Управление на международни бизнес проекти на английски език

1275

1275

-

Управление на международни бизнес проекти на руски език

1275

1275

-

Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса

850

850

-

Управление на културния туризъм

850

850

-

Управление на културния туризъм на английски език

1275

1275

-

Управление на културния туризъм на руски език

1275

1275

-

Инфраструктура на администрацията

-

-

850

Мениджмънт и международен маркетинг

-

-

850

Мениджмънт на спорта

-

850

-

Предприемачество

-

970

-

Кръгова икономика

-

970

-

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг

850

850

850

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг на английски език

-

-

1275

Международни финанси

-

-

850

Счетоводство и финансови отчети

-

850

-

Финансов одит

-

850

-

Данъчен и митнически контрол – Поток A

-

850

-

Данъчен и митнически контрол – Поток М

-

850

-

Наука за данните (Data Science) на английски език

1500

-

1500

Дигитален маркетинг и уеб дизайн – Поток А

-

850

850

Софтуерно инженерство и мениджмънт

1050

1050

-

Софтуерно инженерство и мениджмънт на англ. език

-

-

1500

Киберсигурност

-

1050

-

Опазване на културното наследство

1400

-

-

Строителни конструкции – Поток А

-

1400

-

Строителни конструкции – Поток Б

-

1400

-

Водоснабдяване и канализация

-

1400

-

Строителен инженеринг – Поток А

1400

1400

-

Строителен инженеринг – Поток Б

-

1400

-

Транспортно строителство

-

1400

-

Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения – Поток А

-

1400

-

Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения – Поток Б

-

1400

-

Изкуства и събитиен мениджмънт

1400

1400

-

Изкуства и събитиен мениджмънт на английски език

1400

1400

-

Дизайнерски практики в модната индустрия

1500

1500

-

Дизайнерски практики в модната индустрия на английски език

1500

1500

-

Хореографска режисура и артмениджмънт

1090

1090

-

Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство

1090

1090

-

Съдебни криминалистически експертизи

-

850

-

Съдебни икономически експертизи

-

850

-

Съдебни компютърно-технически експертизи

-

850

-

Съдебни пожаро-технически експертизи

-

850

-

Съдебни психологически експертизи

-

850

-

Съдебни строително-технически експертизи

-

850

-

Интелигентни системи за сигурност – Поток А

-

850

-

Интелигентни системи за сигурност – Поток М

-

850

-

Наука, образование и сигурност

-

950

-

Юридическо прогнозиране и оценка на въздействието

-

850

-

Международно право и сигурност

-

850

-

Международно право и сигурност на английски език

1500

-

-

Международно право и сигурност на руски език

1500

-

-

 

ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2020/2021 г.:

Семестриални такси за обучение

За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП: - 1 500 евро.

 

За чуждестранни студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език – семестриална такса + 1/2 семестриална такса.


Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.

 

Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.
           
Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 400 евро.

Такси за езикова подготовка

Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.


Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани:


 • Индивидуално обучение:
  Минимален брой часове – 30
  Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)

 • Обучение в група:
  Минимален брой часове – 30
  Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
  Група от 3 човека – 8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)
  Група от 4 човека – 6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)
Такси

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на “Общинска банка” АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. “Общинска банка” АД,
  BIC: SOMBBGSF
  IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева;
  IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева