Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Бизнес администрация и мениджмънт с китайски език

Обучението в специалност „Бизнес администрация и мениджмънт” се гради върху следните базови научни направления:управление, икономика, информационни технологии и чужди езици.

Обучението се провежда на две нива. През първите две години се придобива фундаментална подготовка вобластта на управлението, в т.ч. управлениетона бизнес организации. Върху тази база от знания и умения се пристъпва към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който се предлага набор от специализиращи дисциплини, конкретизиращи спецификата на управлението на организациите според избрания профил за специализация в специалността.

 

профили:

  • Мениджмънт на  туризма
  • Международен бизнесмениджмънт

 

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: бизнес мениджър

 

Форма и продължителност на обучението:

редовна – 8 семестъра

задочна – 9 семестъра

дистанционна – 8 семестъра