Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Пожарна безопасност и защита на населението

Пожарна безопасност и защита на населението


В специалност „Пожарна безопасност и защита на населението“  се обучават  инженерни специалисти в областта на противопожарното и аварийно-спасително дело. Успешно завършилите се реализират като инженери по пожарна безопасност и защита на населението в пожарни и аварийно-спасителни служби, проектанти по част „Пожарна безопасност” на сгради и съоръжения, експерти в инвеститорски и надзорни служби и др.

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: инженер - пожарна безопасност

 

Форма и продължителност на обучението:

– задочна – 8 семестъра

 

Език на преподаване: български 

 

За контакти:

Секретар катедра „ССС”: Радостина Стефанова

град Варна тел: 052/359 589; 052/359 621

e-mail: sss@vfu.bg; as@vfu.bg

Попитайте ни: