Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-2018

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Пожарна безопасност и защита на населението

В специалност „Пожарна безопасност и защита на населението“  се обучават  инженерни специалисти в областта на противопожарното и аварийно-спасително дело. Успешно завършилите се реализират като инженери по пожарна безопасност и защита на населението в пожарни и аварийно-спасителни служби, проектанти по част „Пожарна безопасност” на сгради и съоръжения, експерти в инвеститорски и надзорни служби и др.

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: инженер по пожарна безопасност и защита нанаселението

 

Форма и продължителност на обучението:

– задочна – 10 семестъра

 

Език на преподаване: български / английски