Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Промишлен и транспортен дизайн - НОВА

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

инженер по промишлен и транспортен дизайн

 

Форма на обучението: редовна

 

Продължителност на обучението:

 – 3 семестъра – за бакалаври/магистри от специалности, свързани с дизайна и област „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспор”

– 4 семестъра – за бакалаври/магистри от други технически направления

 

Език на преподаване: български