Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Национална сигурност и научна дипломация (продокторска програма)

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по международна и национална сигурност

 

Форма на обучението: редовна,задочна

 

Продължителност на обучението:

–    2 семестъра – за завършили специалности от професионални направления „Право“, „Национална сигурност”, „Политически науки“, „Международни отношения“, „История“

– 3 семестъра – за завършили специалности от други професионални направления в областта на обществените науки

-   4 семестъра - за всички останали

 

Език на преподаване: български