Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Управление на риска и оценка на въздействието в системата на националната сигурност

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по Управление на риска и оценка на въздействието в системата на националната сигурност

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за завършили специалности от професионално направление „Национална сигурност“, специалност „Международни отношения и право“ и право

-          3 семестъра – за завършили специалности от други професионални направления

 

Език на преподаване: български