Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-2018

Начало > Магистър > Специалности > Джендър политики в педагогическите дейности - ЗНС

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

Магистър по защита на националната сигурност – джендър политики в педагогическите дейности

 

Форма на обучението: редовна

 

Продължителност на обучението:

–2 семестъра – за бакалаври по специалности от ПН „Национална сигурност“, специалност „Международни отношения и право“ и специалност „Право“

–4 семестъра – за бакалаври и магистри по други специалности

 

Език на преподаване: български