Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Джендър политики и правна сигурност

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по Джендър политики и правна сигурност

 

Форма на обучението: редовна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за бакалаври/магистри по право, международни отношения и право и специалности от професионално направление «Национална сигурност»

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри по други специалности

 

Език на преподаване: български