Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Специалности > Комерсиализация на интелектуалната собственост

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

 Магистър по икономика

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

  • 2 семестъра / 1година - за бакалаври и магистри  от професионалното направление „Икономика”
  • 3 семестъра / 1,5години – за бакалаври и магистри  от други   професионални направления.

 

Език на преподаване: руски