Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Финанси и счетоводство

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 

магистър по икономика

 

Форма на обучение: задочна. Обучението е в събота и неделя.

 

Продължителност на обучение:

  • 2 семестъра – за бакалаври по икономика, завършили специалности “Счетоводство и контрол”, „Финанси и счетоводство” или "Финанси";
  • 3 семестъра – за бакалаври по икономика, завършили специалности различни от “Счетоводство и контрол”, „Финанси и счетоводство” или "Финанси" и за бакалаври по администрация и управление;
  • 4 семестъра – за бакалаври от неикономически специалности и за специалности, различни от администрация и управление.