Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Европейска администрация и мениджмънт

Език на преподаване: български / руски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по публична администрация и мениджмънт

 

Форма на обучението: задочна, дистанционна

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от професионално направление „Администрация и управление”

– 3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления