Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Финанси и счетоводство

Финанси и счетоводствоОбразователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 

магистър по икономика

 

Форма на обучение: задочна. Обучението е в събота и неделя.

 

Продължителност на обучение:

  • 2 семестъра – за бакалаври по икономика, завършили специалности “Счетоводство и контрол”, „Финанси и счетоводство” или "Финанси";
  • 3 семестъра – за бакалаври по икономика, завършили специалности различни от “Счетоводство и контрол”, „Финанси и счетоводство” или "Финанси" и за бакалаври по администрация и управление;
  • 4 семестъра – за бакалаври от неикономически специалности и за специалности, различни от администрация и управление.

 

Език на преподаване: български

Заяви експертна консултация