Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Източните политики на Европейския съюз

Магистърската програма формира знания, умения и навици за работа с разнообразни материали в сферата на международната политика, сигурност и икономика.

 

Език на преподаване: български / английски / руски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по международни отношения

 

Форма и продължителност на обучението:

– задочна – 3 семестъра