Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Компютърен, графичен, рекламен дизайн

Език на преподаване: български

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: графичен рекламен дизайнер

Форма и продължителност на обучение: 
редовна – 2 семестъра