Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Компютърен, графичен, рекламен дизайн

Език на преподаване: български

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: графичен рекламен дизайнер

Форма и продължителност на обучение: 
редовна – 2 семестъра