Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Лидерство в глобална среда

Лидерство в глобална средасъс специализации:

  • Бизнес лидерство
  • Лидерство в публичния сектор
  • Лидерство в неправителствения и социалния сектор
  • Технологично лидерство

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 
магистър по бизнес администрация и мениджмънт

 

Форма на обучението: редовна, задочна

Продължителност на обучението:
– 2 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от професионално направление „Администрация и управление”
– 3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления

Език на преподаване: български/английски/руски

Заяви експертна консултация