Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:магистър по маркетинг и връзки с обществеността

 

Професионална квалификация: 
магистър по маркетинг и връзки с обществеността

 

Форма на обучението: редовна, задочна

 

Продължителност на обучението: 
– 2 семестъра – за бакалаври от професионално направление Икономика
– 3 семестъра – за бакалаври или магистри по други специалности