Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Междудържавни отношения и морско право - НОВА

Целта на програмата е да се подготвят компетентни специалисти, които да получат задълбочени и всеобхватни знания в областта на международното морско право. Това ще допринесе за ефективната дейност на институциите в тази област, което ще ги направи конкурентни на европейските и универсални институции. Една от причините за незадоволителната работа на националните институции (публични и частни) е недостатъчното познаване на морската материя в национален, европейски и глобален план. 

 

Магистърска програма: "Междудържавни отношения и морско право"

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: Междудържавни отношения и морско право

Форма на обучение: редовно/задочно

Срок на обучение: 3 семестъра - за бакалаври и магистри