Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Международни финанси

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по финанси

 

Продължителност на обучението:

2 семестъра – за бакалаври/магистри от професионално направление  “Икономика”

3 семестъра – за бакалаври/магистри от  други професионални направления