Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Международни финанси

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по финанси

 

Продължителност на обучението:

2 семестъра – за бакалаври/магистри от професионално направление  “Икономика”

3 семестъра – за бакалаври/магистри от  други професионални направления