Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Мениджмънт и психология

 

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:магистър по мениджмънт

 

Форма на обучението: задочна

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър” и/или „магистър” в Професионално направление „Администрация и управление”

– 3 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър» и/или „магистър” в други професионални направления