Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Мениджмънт и психология

 

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:магистър по мениджмънт

 

Форма на обучението: задочна

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър” и/или „магистър” в Професионално направление „Администрация и управление”

– 3 семестъра – за завършили ОКС „бакалавър» и/или „магистър” в други професионални направления