Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Наука, образование и сигурност (продокторска програма)

Наука, образование и сигурност (продокторска програма)Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по защита на националната сигурност

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

- 3 семестъра за завършили ОКС „бакалавър“ в професионално направление „Национална сигурност“ и специалност „Право“;

-  4   семестъра за завършили ОКС „бакалавър“ в други професионални направления.

 

 

Език на преподаване: български

Заяви експертна консултация