Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Пътно строителство

Език на преподаване: български / руски

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: инженер по пътно строителство

 

Форма на обучението: редовна/задочна

Продължителност на обучението:

  • 4 семестъра – за бакалаври/магистри – строителни инженери от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”;
  • 5 семестъра – за бакалаври/магистри от други технически направления.