Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Магистър > Специалности > Митническо разузнаване и разследване

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:
магистър по защита на националната сигурност

Форма на обучението: редовна

Продължителност на обучението:

  • 2 семестъра – за бакалаври по „Защита на националната сигурност”  („Национална сигурност” и „Корпоративна сигурност”) и по "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"
  • 3 семестъра – за бакалаври по „Защита на националната сигурност”  („Защита от аварии и бедствия”)" и магистри по „Право”
  • 4 семестъра – за завършилите друго висше образование