Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Изпита по Български език и литература
Конспект за изпита по Български език и литература

Автори и произведения:
Христо Ботев
поезия„Майце си“„Елегия“„До моето първо либе“, „На прощаване“, „Хаджи Димитър“, „Моята молитва“„Обесването на Васил Левски“
Иван Вазов
поезия:„Българският език“; „Епопея на забравените“ – „Левски”, „Паисий“, „Кочо“, „Опълченците на Шипка“; разказът „Дядо Йоцо гледа“повестта „Чичовци“романът „Под игото“
Алеко Константинов
фейлетони „Разни хора, разни идеали“; книгата „Бай Ганьо“
Пенчо Славейков
поезия„Cis moll“„Ни лъх не дъхва над полени“„Спи езерото; белостволи буки“„Самотен гроб в самотен кът“поемата „Ралица“
Пейо Яворов
поезия„Градушка“„Заточеници“„Ще бъдеш в бяло“„Две хубави очи“„Сенки“„Две души“
Елин Пелин
разкази: „Ветрената мелница“, „Косачи“, „На оня свят“, „Чорба от греховете на отец Никодим“, „Занемелите камбани“повестта „Гераците“
Димчо Дебелянов
поезия„Черна песен“„Пловдив“„Да се завърнеш...“„Помниш ли, помниш ли...“„Спи градът“, „Сиротна песен“
Христо Смирненски
поезия„Ний“„Юноша“„Старият музикант“„Цветарка“„Зимни вечери“
Гео Милев
поемата „Септември“
Атанас Далчев
поезия„Прозорец“„Болница“„Стаята“„Къщата“„Повест“„Книгите“
Елисавета Багряна
поезия„Кукувица“„Стихии“„Потомка“„Вечната“
Йордан Йовков
разкази: сб. „Песента на колелетата“„Песента на колелетата“, „Последна радост“; сб. „Старопланински легенди“„Шибил“, „Кошута“, „Индже“; сб. „Вечери в Антимовския хан“„Албена“, „Другоселец“; сб. „Женско сърце“ – „Серафим“
Никола Вапцаров
поезия„Вяра“,„Писмо“(„Ти помниш ли...“)„История“„Завод“, „Кино“
Димитър Димов
романът „Тютюн“
Димитър Талев
романът „Железният светилник“

 

Цел на изпита
  • Да провери равнището на литературните компетентности на кандидат-студента и владеенето на книжовната езикова норма;
  • Да провери умението за създаване на пълноценен – свързан и комуникативен – аргументативен текст по определен проблем;
  • Да провери хуманитарната култура на кандидат-студанта и способността му за морална и ценностна ориентация.
Форми на изпита

Кандидат-студентът избира да работи по една от трите теми върху една от 2-те форми на изпитните задачи:

  1. Създаване на самостоятелен аргументативен текст по проблем, съдържащ се в творчеството на конкретен автор от българската литература. Проблемът е предварително фиксиран чрез формулировката на задачата (темата)

    Пример: "Борбата и свободата – висши ценности в поезията на Христо Ботев"

  2. Създаване на самостоятелен аргументативен текст в избрана от кандидата жанрова форма (есе или аналитично литературно-интерпретативно съчинение), в който се обсъжда от съвременен аспект морално-етичен проблем, вложен в цитат от творчеството на автор, включен в конспекта.

    Пример: "Вярвам в единната обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да твори добро."

Литература

1. Протохристова, Кл., Ичевска, Т. и др. Български език и литература. Практически насоки за самоподготовка и зрелостен изпит. Пловдив, 2013
2. Тотев, Пламен и колектив.Цялостна подготовка за матура по български език и литература. София, 2017.
3. Пашова, Мария Граматика на съвременния български език. София, 2014.

4. Георгиев, Светлозар. Цялостна подготовка по български език за матура и кандидатстване във ВУЗ. София, 2013

5. Атанасов, Вл., Малинов, Ангел. Всичко за матурата по литература. Iи ІІ  част. Просвета, София, 2012