Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-2018

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Есе на общественозначима тема
Програма за конкурсен изпит по Есе на общественозначима тема

Първи раздел

Моето място в гражданското общество

 1. Изложете схващанията си за позицията на индивида в съвременното гражданско общество и се обосновете с факти и лични идеи.
 2. Възможно ли е етническото разбирателство в съвременния социален климат в България?
 3. Работата в екип изисква да познаваме себе си и другите. Как виждате своето място в средата на успяващ екип?
 4. Според вас какви са перспективите за развитие на туризма в България?
 5. В момента се водят дебати за намесата на траките в изграждането на българската идентичност. Каква е вашата позиция относно тази проблематика?

Втори раздел

Екзистенциални разсъждения

 1. Довършете твърдението: "Човек се ражда свободен и достоен..."
 2. Довършете мисълта: "Аз съм българин, обичам..."
 3. "Или ще намеря пътя, или ще прокарам път..." Как тълкувате тази сентенция?
 4. Коментирайте следния пасаж от произведението "Едип в Колон" (Софокъл, V в. пр.Хр.): "Една дума ни освобождава от цялото бреме и болка в живота: тази дума е обич."
 5. Перифразирайте по свой начин следните слова на Хелен Мелър: "Човек винаги може да намери път към здравия дух чрез свободата на интелигентността и знанието."

Трети раздел

Съвременният свят

 1. В наши дни се твърди, че "...всичко е въпрос на информация и комуникация...". Дайте своите аргументи в потвърждение на тези думи.
 2. Съвременните информационни технологии се развиват с динамичен ритъм. Какво е значението им във вашия личен живот?
 3. Възможно ли е екологията да спаси планетата Земя?
 4. Тероризмът и драмата на глобалния свят.
 5. Какво е вашето очакване от световните спортни събития на годината като световното първенство по футбол в Бразилия и Олимпийските игри в Сочи?
Методически указания

На изпита, провеждащ се в университета, кандидат-студентът избира една от темите, включени в изтегления изпитен билет и е длъжен да я развие във формата на есе в обем до 5 (пет) страници.

В есето е необходимо да се изрази личното отношение на кандидата, дори то да се различава от общоприетото. Важното е да се откроят собственото разбиране, образоваността и културата на изказ.

При разработката на есето трябва да се обърне особено внимание на литературния български език, правописа, пунктуацията и четливостта.