Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Конкурсен изпит за специалност "Дизайн за архитектурна среда"
Програма за конкурсен изпит за специалност "Дизайн"
  1. Портфолио

    Кандидатите за специалността трябва да представят на комисията портфолио между 5 и 10 авторски творби на свободна тематика. (Формат на творбите минимум 35/50 см)

  2. Творбите могат да бъдат изпълнени в различни техники и похвати, които да отразяват най-добре възможностите и знанията на кандидатите по перспектива и обем, усета им за колорит, светлосенки, композиционно чувство, комбинаторно мислене и креативност.
  3. В работите трябва да се вижда творческият потенциал (концептуален и практически), съобразен със съвременните световни тенденции.


Критерии за оценяване на портфолиото:

Проверяващите ще оценяват следните качества на кандидата: владеене на композицията, чувство за цвят, формообразуване и цялостна пластична култура.