Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Конкурсен изпит за специалност "Дизайн за архитектурна среда"
Програма за конкурсен изпит за специалност "Дизайн"
  1. Портфолио

    Кандидатите за специалността трябва да представят на комисията портфолио между 5 и 10 авторски творби на свободна тематика. (Формат на творбите минимум 35/50 см)Критерии за оценяване на портфолиото:

Проверяващите ще оценяват следните качества на кандидата: владеене на композицията, чувство за цвят, формообразуване и цялостна пластична култура.