Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Конкурсен изпит за специалност "Графичен дизайн"
Програма за конкурсен изпит за специалност "Графичен дизайн"

1. Портфолио

Кандидатите за специалността трябва да представят портфолио с не по-малко от 20 авторски творби. Най-малко 10 от тях трябва да имат отношение към графичния дизайн. (Формат на творбите минимум 35 х 50 см) Допускат се и копия на реализирани проекти. В текст с обем 300 знака кандидатите трябва да изложат мотивите за кандидатстването си.

Оценяване: Комисията ще оценява способностите на кандидат-студентите в областта на изобразителното изкуство (проблематика, композиция, колорит и оригинално мислене).


2. Събеседване

Кандидат-студентите отговарят на въпроси на изпитната комисия за установяване на обща култура, творчески потенциал, мотивация, комуникативност и поглед върху съвременния свят.