Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Онлайн изпити > Моден дизайн
Моден дизайн

Кандидатите могат да се явят на конкурсен изпит - събеседване, което се провежда дистанционно. За целта кандидатите трябва да изпълнят условията за участие, посочени по-долу, след което да заявят своето желание и да договорят дата и час за провеждане на интервюто на тел. 088 6859 039 – доц. д-р Капка Манасиева, ръководител на катедра „Изкуства“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Събеседването цели установяване на обща култура, творчески потенциал, комуникативност и мотивация за обучение в специалността. Творческия потенциал може да се защити от кандидатите по време на събеседването чрез беседа по въпроси, свързани с модата и чрез художествени проекти по моден дизайн.

Примерни теми за събеседване
1. Защо избрахте тази специалност?
2. Посочете някои от модните тенденции в облеклото за настоящия сезон.
3. Посочете предпочитани от Вас модни дизайнери – български и световни. Какво в тяхното творчество Ви допада или провокира?
4. Кои са водещите български модни дизайнери?
5. Посочете водещи списания в областта на модата.
6. Каква е връзката между модния дизайн и другите изкуства?
7. Какво знаете за художествения живот във Вашия град?
8. Посещавате ли музеи, галерии, изложби, спектакли и др.?
9. Кой от световноизвестните художници Ви допада?
10. Творчеството на кои български художници познавате?
11. Назовете предпочитана от Вас музика, литература, театър.
12. Посочете някои световноизвестни музеи и разкажете какво знаете за експозицията им.
13. Каква е връзката между текстилен и моден дизайн?
14. Как си представяте Вашата бъдеща професионална реализация?
15. Обсъждане на представени Ваши модни скици, скици на други проектни идеи от областта на модата и модния дизайн, черно-бели и цветни рисунки, снимки на реализирани проекти и др. (ако кандидатът представя такива).