Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Магистър > Специалности > Финансов одит

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 

магистър по икономика

 

Форма на обучението: задочна. Обучението е в събота и неделя.

 

Продължителност на обучението:
–  2 семестъра – за бакалаври по икономика, завършили специалности „Финанси и счетоводство”, „Счетоводство и контрол” или "Финанси";
–  3 семестъра

  • за бакалаври по икономика, но незавършили специалности „Финанси и счетоводство”, „Счетоводство и контрол” или "Финанси";
  • за бакалаври по администрация и управление;    

–  4 семестъра – за бакалаври по други неикономически специалности и от специалности, различни от администрация и управление.

 

Език на преподаване: български