Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:магистър по бизнес администрация и мениджмънт – комуникационен мениджмънт

 

Форма на обучението: редовна, задочна

Продължителност на обучението:

  • 2 семестъра – за бакалаври по бизнес администрация
  • 3 семестъра – за бакалаври или магистри по други специалности