Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Конкурсен изпит за специалност "Графичен дизайна"
Програма за конкурсен изпит за специалност "Графичен дизайн"
Портфолио
  1. Кандидатите представят портфолио с авторски творби (5–10 бр.) в областта на изобразителното изкуство и графичният дизайн.
  2. В творбите могат да бъдат използвани различни техники, материали и инструменти, които да отразяват в цялост знанията и възможностите на кандидата, като чувство за композиция, усет за колорит, пространствено мислене и т.н.
  3. Представените произведения трябва да илюстрират творческия потенциал (концептуален и практически), съобразен със съвременните световни тенденции.


Препоръчителна литература

Учебници и помагала по изобразително изкуство и графичен дизайн.


Критерии за оценяване на портфолиото:

Оценяват се демонстрираните знания и умения, както и творческия потенциал в представеното портфолио.