Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-2018

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Конкурсен изпит по Информатика
Програма за конкурсен изпит по Информатика
 1. Информация и данни. Информатика. Информационни дейности.
 2. Основни компоненти на компютърната система.
 3. Носители на информация. Магнитни и оптични.
 4. Файлова система.
 5. Обработка на основни видове информация (текст, графика).
 6. Обработка на информация чрез електронни таблици.
 7. Архивиране и компресиране на данни.
 8. Бройни системи:
  • десетична, двоична и шестнадесетична бройна система;
  • броене в съответната бройна система;
  • преобразуване на естествени числа от една бройна система в друга.
 9. Логически функции.
  • конюнкция, дизюнкция, отрицание, имликация;
  • основни свойства;
  • закони на Де Морган.
 10. Алгоритми.
  • същност;
  • описание на алгоритми;
  • алгоритъм за определяне на максимален/минимален елемент в редица;
  • алгоритъм за последователно търсене в редица.
 11. Програмиране (C, C++ или Pascal)
  • прости типове данни (числови, символни);
  • аритметични операции;
  • оператор за присвояване;
  • стандартен вход/изход;
  • условни оператори;
  • оператори за цикъл;
  • едномерни масиви.
Литература
 1. Азълов П., "Информатика. Езикът С++ в примери и задачи за 9.-10. клас", София, Просвета, 2005
 2. Бърнев П., Г. Тотков, Р. Донева ... "Информатика+ за профилирана подготовка за 9 клас на СОУ", Пловдив, Летера, 2001
 3. Иванов И., Т. Зафирова, М. Братанова "Информационни технологии. Сборник с тестове и задачи", Нова звезда, София, 2002
 4. Манев К., Н. Манева "Информатика 9 клас. Профилирана подготовка със С", Анубис, София, 2002
 5. Момчева Г., В. Богданова, Ю. Димитрова "Матура за отличен. Информатика", Просвета, София, 2003