Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Бакалавър и магистър > Изпитни сесии > Конкурсен изпит за специалност "Моден дизайн"
Програма за конкурсен изпит за специалност "Моден дизайн"

Събеседване

Кандидат-студентът отговаря на въпроси на изпитната комисия за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обуче-ние в специалността.


Примерни теми за събеседване

  1. Защо избрахте тази специалност?
  2. Посочете някои от модните тенденции в облеклото за настоящия сезон.
  3. Посочете предпочитани от вас модни дизайнери – български и световни. Какво в тяхното творчество ви допада или провокира?
  4. Кои са водещите български модни дизайнери?
  5. Посочете водещи списания в областта на модата.
  6. Каква е връзката между модния дизайн и другите изкуства?
  7. Какво знаете за художествения живот във вашия град?
  8. Посещавате ли музеи, галерии, изложби, спектакли и др.?
  9. Кой от световноизвестните художници ви допада?
  10. Творчеството на кои български художници познавате?
  11. Назовете предпочитана от вас музика, литература, театър.
  12. Посочете някои световноизвестни музеи и разкажете какво знаете за експозицията им.
  13. Каква е връзката между текстилен и моден дизайн?
  14. Как си представяте вашата бъдеща професионална реализация?
  15. Обсъждане на представени ваши модни скици, скици на други проектни идеи от областта на модата и модния дизайн, черно-бели и цветни рисунки, снимки на реализирани проекти и др. (ако кандидатът представя такива).